Menu

Welkom op de site van
Chaletbouw-KC

De specialist in Chaletbouw, stacaravans en container woningen.

Mantelzorg-AD

Mantelzorg chalet

Bericht uit de Algemeen Dagblad (AD) van 16-06-2020. titel "Mantelzorg".

Ouders mogen op je erf wonen, nog vóórdat intensieve mantelzorg nodig is.

Stel: Je ouders zijn enigszins op leeftijd, maar nog niet echt hulpbehoevend. Ze hebben geen medische indicatie. Zouden ze dan in een bijgebouw op je erf mogen wonen? Een groeiend aantal gemeenten staat dat tegenwoordig toe.

Patrick Wiercx 15-06-20, 07:30

Toch zijn er ook inwoners zonder zo’n medicatie, maar wel met een zorgbehoefte. Het college heeft daarom de regels gewijzigd. Voor die groep is het voortaan mogelijk een  ‘premantelzorgwoning’ te realiseren. Dat begrip begint de laatste jaren aan populariteit te winnen.

Wildgroei.

Ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam ging onlangs overstag. Kinderen trekken in de ouderlijke woning en de ouders verhuizen naar het bijgebouw. Zo kan mantelzorg aan huis plaats vinden. Hoewel er geen zorgindicatie nodig is, wordt wel gekeken naar de leeftijd en mogelijke toekomstige indicatie. “anders ontstaat er een wildgroei aan woningbouw”, zegt wethouder Trudy Baggerman. “Het heeft wel wat meer voeten in de aarde dan gewoon een schuur ombouwen tot woning. Zoiets kan de gemeente niet zomaar toestaan.”

Meestal gaat het bij dit soort woningen om een vorm van bijgebouw bij een hoofdwoning. Dat kan nog (aan te) bouwen zijn, maar het is ook mogelijk dat een bestaand gebouw omgebouwd wordt om te bewonen. Het realiseren of aanpassen moet in het bestemmingsplan passen.

Van Reusel-De Mierden stelt nog een andere eis. De zorgbehoevende bewoner moet minimaal 67 jaar zijn. “We doe dit vanuit de gedachte dat er inwoners zijn die hier graag gebruik van maken”, zegt wethouder Van de Noort. “Denk bijvoorbeeld aan agrarische ondernemers op leeftijd, van wie de kinderen het bedrijf overnemen. Voor hen kan het prettig zijn om op het erf te kunnen blijven wonen.”

We zien het als eerste mogelijkheid om voorbereid te zijn op geïndiceerde zorg.

Geïndiceerde zorg.

“De pre-mantelzorgwoning is echt een woning op eigen terrein zonder medische indicatie. We zien het als eerste mogelijkheid om voorbereid te zijn op geïndiceerde zorg.” Aan de regeling zit een maximum verbonden van tien jaar. In principe is er geen verlenging mogelijk. De gemeente gaat ervan uit dat daarna een medische indicatie nodig .is.

De mantelzorgwoning is officieel geen woning, maar krijgt wel een eigen adres. Stel, de bewoner verhuist of overlijdt, dan vervalt de vergunning. Wie ervan gebruikt wil maken, moet kunnen aangeven dat de bewoner behoefte heeft aan mantelzorg. Van de Noort: “Het moet dan om meer gaan dan alleen maar een boodschapje voor vader of moeder.”

Eigen adres.

Het betekent dat meer mensen in een mantelzorg woning of mantelzorg chalet op één perceel mogen wonen. Daarvoor moet wel een vergunning worden aangevraagd. De premantelzorg is vooral heel geschikt, aldus de wethouder, voor mensen die op die manier voor hun ouders willen zorgen.

Verwoorden.

Dit artikel over de mantelzorg hadden we zelf niet beter kunnen verwoorden. Het is kort en krachtig, maar goed samengevat. Het is geplaats, in de hoop dat iemand daar wat aan heeft. Vergeet ook niet, de Wmo afdeling van uw gemeente kan ook helpen door een in de mantelzorg steentje bij te dragen.

Wij wensen u een prettig seizoen en veel plezier van uw nieuwe chalet!

42afc583-3ffb-4aa3-ba22-e2a45b2af36f

Congratulations!

Welkom op de site van Chaletbouw-KC

Wij verwachten dat de site op 1 mei 2021 volledig operationeel is.

Tussentijds verwijzen wij u naar onze oude site, chaletbouw-kc.com

over ons

Beste bezoeker, bezoekster,

Welkom op de site van Chaletbouw-KC.
We zijn nog druk bezig om de site volledig operationeel te maken.

We weten dat er nog een paar fouten op de site bevinden; dezen worden z.s.m. verholpen.

Ziet u zelf ook nog fouten, zoals:

  • Spelfouten
  • Verkeerde zinsopbouw
  • Onvolkomenheden
  • Missende informatie
  • Foutieve of misleidende informatie
  • enz.

Wilt u ons op de hoogte brengen, en wij dit z.s.m. kunnen oplossen?

Jaaa, we zijn online :)