Menu

Welkom op de site van
Chaletbouw-KC

De specialist in Chaletbouw, stacaravans en container woningen.

Disclaimer

Disclaimer

Om te beginnen, wat is een disclaimer?

In het kort, met een disclaimer dek je jezelf in tegen foute info, fout gebruik en gedrag van en door derden. Door een disclaimer toe te voegen aan de website, weet ieder waar deze aan toe is. Er zijn geen open eindjes.

Rechten disclaimer:

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van onze websites. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze websites de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Handleiding, disclaimer, onderhoud chalet

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op onze website verwijzen.

Wijzigingen disclaimer:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en/of privacy statement. De gegevens op onze website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Tevens geven wij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Auteursrechten of disclaimer geschreven met een pen

 Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen.

Aansprakelijkheidbeperker:

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Type fouten disclaimer:

We krijgen onze informatie van betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Maar ondanks de controles, kan het voorkomen dat u type fouten aantreft. Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten. Niettegenstaande, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige mogelijk niet – accurate informatie, noch voor het gebruik van deze informatie en mogelijke negatieve gevolgen, zoals te lezen is in de aansprakelijkheidsbeperker. We waarderen het als je opmerkingen, toevoegingen of fouten aan ons door zou kunnen geven via info@chaletbouw-kc.nl.

Wel zouden wij het prettig vinden dat U fouten op de site aan ons door vermeld, zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen corrigeren. Treft u toch onverhoopt fouten aan en bestelt u bij ons een chalet?
Dan volgt er een leuk presentje.

Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom over deze materialen liggen bij Chaletbouw-KC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Chaletbouw-KC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij het geven van toestemming, behoud Chaletbouw-KC het recht om de toestemming in te trekken. Daarnaast moet bij toestemming vermeld worden, met link naar Chaletbouw-KC, dat deze info van Chaletbouw-KC afkomstig is. In het creëren van een goede website gaat veel tijd en geld in zitten en daarom willen wij bij toestemming er iets voor terug; reclame voor onze website. Zie ook het verhaal over de DMCA.

*DCMA staat voor DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Zijn er vragen over de disclaimer?

Samengevat, een disclaimer is een vrijwaring, vrijwaringsclausule, of aansprakelijkheidsbeperker.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, onze diensten of onze producten?
U kunt u ons bereiken via de contactpagina.

Chaletbouw-KC denkt met u mee.

42afc583-3ffb-4aa3-ba22-e2a45b2af36f

Menu mobiel

Congratulations!

Welkom op de site van Chaletbouw-KC

Wij verwachten dat de site op 1 mei 2021 volledig operationeel is.

Tussentijds verwijzen wij u naar onze oude site, chaletbouw-kc.com

over ons

Beste bezoeker, bezoekster,

Welkom op de site van Chaletbouw-KC.
We zijn nog druk bezig om de site volledig operationeel te maken.

We weten dat er nog een paar fouten op de site bevinden; dezen worden z.s.m. verholpen.

Ziet u zelf ook nog fouten, zoals:

  • Spelfouten
  • Verkeerde zinsopbouw
  • Onvolkomenheden
  • Missende informatie
  • Foutieve of misleidende informatie
  • enz.

Wilt u ons op de hoogte brengen, en wij dit z.s.m. kunnen oplossen?

Jaaa, we zijn online :)