Menu

Welkom op de site van
Chaletbouw-KC

De specialist in Chaletbouw, stacaravans en container woningen.

DMCA

DMCA

DMCA.​

DMCA staat in het Engels voor “Digital Millennium Copyright Act”. Het is ons beleid om te reageren inbreuk op auteursrecht, daarom nemen wij bij inbreuk op auteursrechten passende maatregelen, of te wel, niemand mag copyright materiaal zonder toestemming van de eigenaar posten.

Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

DMCA akkoord

Waarom DMCA?

Via de blogpost van Chaletbouw-KC.com, Chaletbouw-KC.nl of via sociale media, kan in het slechtste geval auteursrechte materiaal verspreid worden. Dat zoiets niet netjes is, klopt helemaal; maar als bedrijf moet je dit niet willen en zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Lukt dit? Vaak wel, maar niet altijd…. Om te zorgen dat je als bedrijf niet aansprakelijk bent voor andermans post van copyright materiaal, moet dit uitdrukkelijk op de site vermeld staan, zoals deze site.

Verwijdering van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Als iemand  uw auteursrechtelijk beschermd materiaal post op Chaletbouw-KC.com of  Chaletbouw-KC.nl, zoals via de sociale media kanalen van Chaletbouw-KC of, als links naar uw auteursrechtelijk beschermd materiaal terug te koppelen zijn via onze zoekmachine op de site en als u wilt dat dit materiaal wordt verwijderd, dient u dit schriftelijk te melden, met de informatie die in de volgende sectie omschreven staat. Het DMCA materiaal zal dan direct verwijderd, zowel teksten, plaatjes en foto’s.

Wanneer er inbreuk is op het auteursrecht.

De onderstaande volgende regels zijn nodig in uw claim wegens inbreuk op het auteursrecht:

 1. Als eerste dient  U aan te tonen dat U de eigenaar bent van het auteursrecht en dat het auteursrecht inderdaad van U is, of dat U de  vertegenwoordiger bent van de persoon van het auteursrecht. Geef het bewijs dat de bevoegde persoon over het auteursrecht handelt namens de eigenaar van het auteursrecht waarop (verondersteld) inbreuk is gemaakt.
 2. Geef voldoende contactgegevens zodat we contact met u kunnen opnemen.
 3. U moet natuurlijk ook een geldig e-mailadres opgeven, want zonder e-mail kunnen we niet op uw claim reageren; er zijn mensen die bewust een telefoon nummer van iemand anders achter laten…..
 4. U moet voldoende details kunnen aangeven dat het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan U beweerd dat het is geschonden is en het moet ten minste één zoekterm bevatten waaronder het materiaal weergegeven is in de zoekresultaten van Chaletbouw-KC.com of Chaletbouw-KC.nl.
 5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover men klaagt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 6. Tevens vragen wij een verklaring dat de informatie in de melding inderdaad juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht, of eigenaar is, waarop verondersteld inbreuk is gemaakt. Deze verklaring moet worden ondertekend door de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar , of de eigenaar zelf, van een exclusief recht waarop verondersteld inbreuk is gemaakt.
 7. Stuur de schriftelijke melding van inbreuk via onze contactpagina.
 8. Om te verifiëren dat u inderdaad de melder bent, registreren wij uw IP-adres. Deze is naar u terug te herleiden. Om deze reden nemen wij claims, die men achter een VPN stuurt, niet in behandeling.

Aansprakelijkheid.

Houd er rekening mee dat de poster voor het posten van copyright materiaal aansprakelijk (DMCA) is. Indien er kosten zijn, die inbreuk maakt op de auteursrechten, zullen we deze kosten op de poster verhalen. Dit gebeurd natuurlijk alleen als de rechtmatige eigenaar hier werk van maakt en waardoor kosten ontstaan.

Verwerkingstijd.

Houd rekening met 2-3 werkdagen voor een e-mail reactie. Daarnaast, het e-mailen van uw klacht naar andere partijen, zoals onze internetprovider, zal uw verzoek niet versnellen en kan resulteren in een vertraagde reactie doordat de klacht niet correct is ingediend. Mocht er iets niet kloppen, spreek ons hier direct op aan!

Chaletbouw-KC denkt mee, ook in zaken in copyright e.d.

42afc583-3ffb-4aa3-ba22-e2a45b2af36f

Congratulations!

Welkom op de site van Chaletbouw-KC

Wij verwachten dat de site op 1 mei 2021 volledig operationeel is.

Tussentijds verwijzen wij u naar onze oude site, chaletbouw-kc.com

over ons

Beste bezoeker, bezoekster,

Welkom op de site van Chaletbouw-KC.
We zijn nog druk bezig om de site volledig operationeel te maken.

We weten dat er nog een paar fouten op de site bevinden; dezen worden z.s.m. verholpen.

Ziet u zelf ook nog fouten, zoals:

 • Spelfouten
 • Verkeerde zinsopbouw
 • Onvolkomenheden
 • Missende informatie
 • Foutieve of misleidende informatie
 • enz.

Wilt u ons op de hoogte brengen, en wij dit z.s.m. kunnen oplossen?

Jaaa, we zijn online :)